Expoziţie online de arte plastice, având ca temă „Lumile celeste”, realizată de Grupul de Artă Dumnezeiască AGHARTA,
în data de 6 noiembrie 2021

Această expoziție intenționează să fie pentru admiratorii artelor frumoase o anticameră în care ei vin și intră în contact cu lumi mirifice ale imaginației, dar și cu lumile angelice, cu lumile spirituale în general, prin intermediul unor imagini plastice care sunt armonioase şi frumoase.

Lucrările de artă ale grupului urmăresc să faciliteze și să mijlocească trecerea de la lumea noastră pământească, la alte planuri mai subtile ale Creației constituind în acest sens chiar o minunată poartă de acces la aceste realități dumnezeiești sublime, care sunt reprezentate de îngeri, arhangheli, heruvimi, serafimi și alte ierarhii angelice.

Expoziţie online de arte plastice, având ca temă „Lumile celeste”, realizată de Grupul de Artă Dumnezeiască AGHARTA,
în data de 31 octombrie 2020

“Frumusețea este adevăr și adevărul
este frumusețe”.

Selecție de lucrări din cadrul expozițiilor de arte plastice “ÎNGERI ȘI ARHANGHELI”, din anii 2012-2020, realizate de
Grupul de Artă Dumnezeiască AGHARTA

"Arhanghelul Sandalfon"

de Carmen Preda

100x200cm, acrilice pe panza

Arhanghelul Sandalfon este supranumit „Îngerul Duhului Sfânt“. El ajută, fiind plin de iubire şi altruism, fiinţele umane să îşi trezească sufletul, impulsionează întreaga umanitate către descoperirea Atributului Dumnezeiesc al Iubirii Dumnezeieşti nesfârşite şi înalţă prompt, în faţa lui Dumnezeu, rugăciunile care sunt sincere, pline de iubire şi credinţă.

"Ingerul protector al transformarii benefice"

de Nona Laura Ivanov

100x200cm, acrilice pe panza

Îngerii protectori ai transformării benefice ne ajută să ne orientăm către spiritualitate, ne învaţă să recunoaştem că Dumnezeu este Sursa vieţii şi ne protejează sufletele.

"Arhanghelul Jeremiel"

de Lucia L.

60x80cm, ulei pe panza

Arhanghelul Jeremiel, care semnifică „Compasiunea lui Dumnezeu“, ne ghidează şi totodată ne inspiră să trezim în noi starea de compasiune, să dobândim liniştea interioară Dumnezeiască şi să avem o atitudine plină de demnitate şi iubire, atât faţă de noi înşine cât şi faţă de ceilalţi.

"Ingerul Clipei Divine"

de Christela Cucoli

60x80cm, ulei pe panza

"Arhanghelul Zadakiel"

de Diana Vatcu

100x200cm, panza imprimata

Arhanghelul Zadakiel ne ajută să ne purificăm relaţiile cu ceilalţi, să ne alchimizăm emoţiile inferioare chinuitoare, să trăim cât mai des starea profundă de dăruire totală şi necondiţionată faţă de Dumnezeu, ce implică abandonarea voinţei individuale în faţa Voinţei lui Dumnezeu.

"Ingerul Intelepciunii"

de Oana T.

30×40 cm, fotografie cu efecte speciale

01 “Ingerul Intelepciunii a spatiului absolut”

02 “Ingerul Intelepciunii inimii”

03 “Ingerul Intelepciunii care conduce la desavarsirea spirituala”

Îngerii și Îngerele Înțelepciunii ne ghidează să trezim şi să aprofundăm starea de înţelepciune în fiinţa noastră. Ei ne inspiră și ajută să înțelegem că putem dobândi înțelepciune deschizându-ne față de profunzimea, sensul experiențelor, lecțiilor de viață, recunoscând tot ceea ce este bun și divin pentru noi și ceilalți, trecând dincolo de aparențe. Ne învață să asimilăm înțelepciune reflectând clar, lucid, detașat și profund asupra experiențelor, înțelegându-le, sintetizându-le, extrăgând esențele din ele.

"Serafim"

de Carmen Preda

30×40 cm, fotografie artistica dupa un detaliu sculptat

Numele de Serafimi înseamnă “cei ce se aprind” sau “cei ce se încălzesc”. Serafimii sunt spirite ale dragostei universale
Iubirea serafimilor este atât de arzătoare, dăruirea lor atât de totală, încât în tot ce-i înconjoară și în întreaga lor ființă nu Îl văd decât pe Dumnezeu, pe care Îl adoră și Îl preamăresc clipă de clipă, într-o fericire veșnică.

"Ingerita Minunarii"

de Ovidiu Crisan

100×70, acrylice pe panza

"Arhanghelul Mihail"

de EmRys (Marius Mitea)

30x40cm, arta digitala (utilizand geometrie sacra si fractali)

Numele Arhanghelului Mihail înseamnă, în traducere românească, ”Cel care este asemenea lui Dumnezeu.”
Atât în unele texte biblice cât și în unele posterioare lor, Arhanghelul Mihail este considerat a fi cel mai important dintre toți Arhanghelii.

"Ingerul Gratiei"

de EmRys (Marius Mitea)

30x40cm, arta digitala (utilizand geometrie sacra si fractali)

Îngerii Grației ne revelează că Grația dumnezeiască este întotdeauna un mister copleșitor, care ne umple de iubire și recunoștință față de Dumnezeu, ne ajută să descoperim că Dumnezeu există și ne cheamă să ne integrăm plenar și armonios în Viața divină, ne ajută să ne împlinim menirea.

"Ingerita Armoniei"

de Karmina Cioata

80x60cm, acrylice pe panza

Îngerii și Îngerele Armoniei ne insuflă dragostea, setea de Adevăr, ne ghidează cum să fim în armonie cu Adevărul Universal, să urmărim să exprimăm tot ceea ce este bun în noi în modul nostru caracteristic, să primim sincer, cu inima și mintea deschisă și să recunoaștem tot binele care ni se oferă.

"Protecție angelică"

de Andell Cârnu

40/40 cm, acrilice pe pânză

"Ingerul Creativitatii"

de Oana T.

100x200cm, arta digitala imprimata pe panza

Îngerii Creativității ne transmit puterea creatoarea care vine de la Dumnezeu, Creatorul Totului, prin urmare, cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cu atât devenim și suntem mai creativi.
Îngerii Creativității protejează cele mai elevate și subtile potențialități creatoare ale ființelor umane, ne revelează și ajută să accedem plenar, să ne branșăm la Sursa Creativității Universale.
Cu infinită dăruire, ei ne susțin să devenim receptivi la tot ceea ce este bun, frumos, pur, armonios, sublim, înălțător, divin, universal valabil, pentru a putea vibra la unison cu Forța Creatoare Divină.
Îngerii Creativității ne ajută să trezim din ce în ce mai mult exprimarea de Sine și să ne manifestăm ca atare.

"Arhanghelul Haniel"

de Carmen Preda

Numele arhanghelului Haniel înseamnă “Gloria lui Dumnezeu” sau “Grația lui Dumnezeu”.
Arhanghelul Haniel ne ghidează și inspiră să Îl glorificăm pe Dumnezeu trezind, dinamizând și valorificând potențialitățile noastre latente; să Îl glorificăm pe Dumnezeu prin intermediul stărilor, atitudinilor, intențiilor, gândurilor și acțiunilor noastre.

"Arhanghelul Haniel"

de Nona Laura Ivanov

Arhanghelul Haniel ne îndeamnă să ne ridicăm la nivelul vibrațional originar, al Grației Divine, contribuind, astfel, la progresul spiritual al umanității.
Prezent în tradițiile babiloniană, caldeană și ebraică, numele său înseamnă “Grația lui Dumnezeu”.

"Arhanghelul Raziel"

de Eglantine Linca

Numele Arhanghelului Raziel – “Misterul cel Teribil al lui Dumnezeu”
Arhanghelul Raziel este arhanghelul revelării Tainelor Dumnezeieşti celor care sunt pregătiţi să le primească.
El este cel care dăruieşte fiinţelor umane ce sunt apte să recepteze, cunoaşterea tainică, înţelepciunea divină şi face să se reveleze în universul lăuntric al fiinţelor umane starea inefabilă, extatică de Mister Dumnezeiesc Iluminator.
În tradiţia Kabbala-ei se menţionează faptul că arhanghelul Raziel a primit de la Dumnezeu misiunea de a le revela oamenilor anumite taine divine esenţiale, precum şi unele mistere ale Universului, el fiind acela care a fost trimis, la începuturi, de Dumnezeu să-i reveleze omului primordial, sau altfel spus, lui Adam, anumite taine iniţiatice.

"Arhanghelul Mihail"

de Diana Vatcu

100x200cm, panza imprimata

Arhanghelul Mihail este Arhanghel esențial al Prezenței și al Puterii Dumnezeiești
Dat fiind faptul că ierarhia angelică a arhanghelilor este, am putea spune, structurată astfel încât să reprezinte patru direcții importante, divine, pe care arhanghelii le reprezintă, se poate spune că arhanghelul Mihail face parte dintre cei patru arhangheli esențiali ai Prezenței și ai Puterii Dumnezeiești ce sunt reprezentativi pentru întreaga categorie a arhanghelilor, alături de arhanghelii Gabriel sau Gavril, Uriel și Rafael.
Fiind unul dintre cei patru arhangheli ai Prezenței Divine, aceasta a făcut ca arhanghelul Mihail să fie în mod frecvent invocat, într-o intimă asociere, cu ceilalți trei arhangheli.

Recomanda Evenimentul

Pin It on Pinterest